August 28, 2023

OFFICIAL

Your Blood Sugar Reading Is Wrong 😒

If you live with diabetes you most likely poke your finger and measure your blood sugar (right? 😊) But did […]

August 4, 2023

OFFICIAL

How to check your blood sugar

Follow this step-by-step guide with Bo Fusek, to ensure you are checking your blood sugar correctly. Visit or speak to […]

August 4, 2023

OFFICIAL

13 SKIN SIGNS ASSOCIATED WITH DIABETES #shorts #doctor #diabetes #medical #dermatology

August 3, 2023

OFFICIAL

DOTV: Tamang Pagkain para Maging Normal ang Blood Sugar at BP

May pag-asa pang lumaya sa maintenance medicine ang mga taong may diabetes at altapresyon. Alamin sa DOTV ang mga tamang […]